Experter på behandling av förorenade områden 

Projektering av In-situ sanering av jord och grundvatten samt vattenrening.


    JONNY BERGMAN

 • 25 års erfarenhet 

 • Över 300 in-situ projekt.

     Metoder:

 • ISCO = Kemisk oxidation

 • ISCR= Kemisk reduktiv deklorering

 • ERD= Stimilerad reduktiv deklorering

 • ENA= Förstärkt naturlig självrening

 • SVE = Vakuumextraktion

 • AS = Air sparging

 • ISTD = Termisk desorption

 • ISS = In situ stabilisering

 • In situ sorption

 • Vattenrening


Ta kontakta om ni behöver ni hjälp med idéer, förslag, projektering  


PROJEKTEXEMPEL

Nedan några exempel på projekt som genomförts med in situ metoder med medverkan av Jonny Bergman

NORRA DJURGÅRDSSTADEN - ROPSTEN

Projektering av in situ metoder vid f.d. gasverksområde förorenat med stenkolstjära. Valda metoder: ISCO, ISS,  Sorption. 

KUNGÄLV - KV. GJUTAREN                                  

Projektering av Barriär med ISCR och Sorption för att hindra inströmning av klorerade lösningsmedel vid nybygge av bostäder. 

NORRA DJURGÅRDSSTADEN - MLC               

Projektering av vattenreningsanläggning vid masslogistikcenter. Skall behandla vatten från våtsikt och vatten levererat med tankbil från diverse saneringsprojekt i närområdet. 

Kontakta oss med era specifika föroreningsproblem

Använd formuläret för kontakt, så återkommer vi inom kort!


Namn E-post Meddelande Skicka in